КМДА Київська міська державна адміністраціяДо уваги ліцензіатів!

Відповідно до пункту 20 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 365) ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом, за певним рівнем освіти або у певній сфері освіти, або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

ШАНОВНІ ЛІЦЕНЗІАТИ! 

Інформуємо, що наказом Міністерства освіти і науки України від 06 липня 2021 року № 883/36507 затверджено нову форму звітності № 85-К «Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти за рік» та інструкцію щодо її заповнення. Документ за покликанням: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-21#Text

Звертаємо увагу, що форму звітності № 85-К щорічно до 28 лютого обов’язково заповнюють державною мовою та подають у електронному вигляді до інформаційної системи ДНУ «Інститут освітньої аналітики»:

  • юридичні особи,
  • відокремлені підрозділи юридичних осіб,
  • фізичні особи-підприємці,

основним видом діяльності яких є освітня діяльність у сфері дошкільної освіти (у тому числі заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, в яких є дошкільні підрозділи (філії), інші заклади освіти (професійно-технічної, вищої освіти, позашкільної освіти), в яких є дошкільні підрозділи та/або групи для дітей дошкільного віку).

З метою своєчасного подання звіту просимо зареєструватися порталі у вкладці «Підтримка» https://diso.gov.ua/support та подати Звіт форми № 85-К з використанням даних станом на 31 грудня 2021 року.

До уваги здобувачів ліцензії на провадження освітньої діяльності у сферах повної загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільної освіти

 

Нормативно-правові акти

 

 

Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг з ліцензування освітньої діяльності

 

Перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, повної загальної средньої освіти та позашкільної освіти

 

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Заява про звуження провадження освітньої діяльності у певному місці провадження освітньої діяльності

Заява про внесення змін до ліцензії на провадження освітньої діяльності  у зв’язку із зміною місця провадження

 

Контакти

 ПЕРЕЛІК поданих декларацій суб’єктами господарювання на провадження освітньої діяльності  у період воєнного стану

Найменування суб’єкта господарювання

Вид господарської діяльності

1

Відокремлений структурний підрозділ «Дитяча інженерна академія» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

загальна середня освіта

2

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» для відокремленого структурного підрозділу – Фаховий коледж інформаційних технологій Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

загальна середня освіта

3

Київський університет імені Бориса Грінченка для дистанційної школи «Нова генерація» Київського університету імені Бориса Грінченка

загальна середня освіта

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.