Головна  →  Діяльність  →  Атестація навчальних закладів  →  Актуальна інформація  →  Орієнтовна робоча програма державної атестації дошкільного навчального закладу

Орієнтовна робоча програма

державної атестації дошкільного навчального закладу

 

Напрями (питання)

Зміст вивчення

  1.  

Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства

-  нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ (розпорядчі документи);

-  ведення ділової документації працівниками відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах.

2.

Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей – інвалідів

-  створення умов для проведення корекційно-відновлювальної, лікувально-профілактичної роботи з дітьми в ДНЗ компенсуючого типу;

-  забезпечення умов для надання щодо інклюзивної освіти.

3.

Дієвість внутрішнього моніторингу розвитку вихованців

-       ефективність та системність вивчення рівня сформованості компетенцій дошкільників відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

4.

Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників.

-  загальний стан укомплектованості працівниками (відповідно до штатного розпису);

-  якісний склад педагогічних працівників;

-  забезпечення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-  стан атестації педагогічних працівників;

-  стан навчально-методичної роботи;

-  організація експериментальної роботи та інноваційної діяльності в ДНЗ

-  організація роботи з молодими спеціалістами.

5.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі

-  ефективність використання працівниками технічних засобів навчання;

-  використання Інтернет ресурсів у роботі;

-  автоматична система «Дитячий садок»

6.

Загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу

-  технічний та санітарно-гігієнічний стан будівель та приміщень ДНЗ;

-  технічний та санітарно-гігієнічний стан території дошкільного навчального закладу;

-  стан та ефективність використання матеріально-технічної бази ДНЗ.

7.

Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу

-  комплектування груп дошкільного закладу;

-  організація роботи з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки;

-  організація роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та безпеки життєдіяльності;

-  організація медичного обслуговування

8.

Організація розвивального навчально-виховного середовища

-  результативність навчально-виховного процесу;

-  забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками;

-  стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми.

9.

Організація харчування дітей

-  загальна організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі;

-  матеріально-технічне забезпечення організації харчування;

-  ведення нормативно-технологічної та іншої документації з харчування;

-  організація дієтичного харчування;

-  виховання культурно-гігієнічних навичок;

-  виконання норм харчування дітей.

10.

Забезпечення соціально-психологічного супроводу вихованців

-  створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку і саморозвитку дітей.

11.

Забезпечення якості управлінської діяльності

-       стан планування змісту дошкільної освіти;

-       наявність та дієвість внутрішнього контролю, аналіз усіх напрямів діяльності ДНЗ;

-       звітування керівника ДНЗ;

-       діяльність педагогічної ради;

-       стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю;

-       відкритість і публічність у діяльності навчального закладу

12.

Роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

-  взаємодія в роботі ДНЗ, сім’ї та громадськості;

-  наступність у роботі дошкільного та загальноосвітнього закладу;

-  суспільний рейтинг ДНЗ;

-  участь колективу в заходах району, міста.

Версiя для друку