КМДА Київська міська державна адміністрація


Професійна (професійно-технічна) освіта міста Києва

Переваги професійної (професійно-технічної) освіти:

Професійно-технічна освіта є складником української системи освіти. Важливою перевагою є її гнучкість та доступність надання освітніх послуг. У закладах професійної (професійно-технічної) освіти підготовка кваліфікованих робітників здійснюється одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти безоплатно. Здобувачі освіти отримують стипендіальне забезпечення;  забезпечуються первинним робочим інструментом та спецодягом; при проходженні виробничої практики отримують заробітну плату.

Учні можуть здобути освітньо-професійний ступінь на рівні фахової передвищої освіти «Фаховий молодший бакалавр» з отриманою професією кваліфікованого робітника на базі повної загальної середньої освіти. Надаються освітні послуги з інклюзивного навчання особам з особливими освітніми потребами з набуттям робітничої професії. Здійснюється професійна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів робітничих професій незайнятого населення.

Закладами професійної (професійно-технічної) освіти створена ефективна система соціального партнерства з роботодавцями – представниками інтересів економічної та соціальної сфери розвитку міста для забезпечення робочими місцями щодо проходження виробничого навчання/практики здобувачів освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, професійного зростання робітничої молоді, отримання гарантованого першого робочого місця за обраною професією, здійснення кар’єрного зросту.

У закладах освіти запроваджено дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти спільно з підприємствами, установами, організаціями. Договори про співпрацю укладаються між підприємствами та адміністрацією закладу професійної освіти, де передбачено відповідальність сторін упродовж усього періоду навчання, закріплення наставників за учасниками освітнього процесу для опанування професійних навичок, адаптації на робочому місці та подальшого їх працевлаштування.

Випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти мають можливість продовжити навчання у закладах вищої освіти  за професійним спрямуванням на пільгових умовах.

Документи для вступу

Згідно з Законом України «Про професійну(професійно-технічну) освіту» прийом громадян до закладів професійної освіти здійснюється приймальною комісією закладу освіти за установленим порядком, розробленим на підставі типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України.

Перелік документів:

  1. Заява на ім’я директора закладу освіти.
  2. Документ про освіту, а саме: оригінал документу про базову загальну середню освіту (свідоцтво) та додаток або оригінал документу про повну загальну середню освіту (свідоцтво) та додаток.
  3. Свідоцтво про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта) + копія.
  4. Паспорт (при наявності) + копія.
  5. Медична довідка за формою, установленою чинним законодавством.
  6. Ідентифікаційний код + копія.
  7. 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.
  8. Копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності)
Online приймальна комісія у професійному училищі технологій та дизайну одягу
Рада професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва
Дистанційне навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освітиПри використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.