Головна  →  Діяльність  →  Психолого-медико-педагогічне консультування

Психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК) є методичною установою системи освіти України, що здійснює консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову, аналітичну, прогностичну, профілактичну та просвітницьку діяльність.

У своїй діяльності психолого-медико-педагогічна консультація керується Конвенцією про права інвалідів (2006 року), Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про захист персональних даних", актами Президента України, Кабінету Міністрів України,рішеннями відповідних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами.

Діяльність ПМПК допомагає у вирішенні таких питань:

  • попередження відхилень у розвитку дітей; 
  • вибір індивідуального освітнього маршруту; 
  • переборюванні труднощів у навчанні; 
  • рішення проблем особистого розвитку. 

Київська міська психолого-медико-педагогічна консультація  є структурним підрозділом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА. 

Для здійснення консультативно-діагностичної роботи та наближення консультативної допомоги до місця проживання дітей з особливими потребами в Києві створені 10 районних ПМПК.

Районні ПМПК є частиною державної діагностико-корекційної структури, що функціонує в системі освіти і науки.

Районні психолого-медико-педагогічні консультації вирішують різноманітні життєво значущі проблеми дітей з особливими освітніми потребами та інвалідів, серед яких головною є забезпечення рівних можливостей доступу до якісної освіти.

Робота ПМПК направлена на виявлення та вивчення дітей, які не засвоюють навчальну програму загальноосвітніх шкіл, вияв дітей дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, визначення умов їх реабілітації та соціальної адаптації.

Висновок психолого–медико–педагогічної консультації – це той основний документ, на підставі якого дитина навчається в межах свого індивідуального навчального плану, умови його здійснення, наприклад, удома, в логопедичній групі дошкільного навчального закладу, у школі, у навчально-реабілітаційному центрі тощо та отримує ще й корекційний, реабілітаційний, логопедичний компонент для оптимального оволодіння навчальним матеріалом. Він не є вердиктом про спеціальне навчання, а корисні поради: до кого ще звернутися, як спілкуватися з дитиною, розвивати її. Висновок носить рекомендаційний характер, остаточне рішення про форму навчання приймають батьки або особи, які їх замінюють, після того, як вони усвідомлять для себе її необхідність. 

 

Київська міська психолого-медико-педагогічна консультація

Адреса: 49061, м. Київ, вулиця Вакуленчука, 1
Завідуюча консультацією Онанко Алла Павлівна

Телефон:563-04-32
Е-mail: kpmpk@ukr.net
Версiя для друку