КМДА Київська міська державна адміністрація


10 липня 2018

Літня наукова експедиція Київської МАН: практичні результати

Літня наукова експедиція Київської МАН: практичні результати

Важливою складовою наукової діяльності є практичне застосування досліджень та винаходів. Саме тому Київська МАН приділяє багато уваги організації та проведенню для своїх вихованців літніх наукових шкіл. 

З 25 червня по 05 липня тривала робота третьої літньої наукової експедиції відділення наук про Землю. Учні відділення мали можливість засвоювати  основні положення знань здобутих на теоретичних заняттях секцій  географії та ландшафтознавства, метеорології та кліматології, геології, геохімії та мінералогії, гідрології завдяки сприянню керівництва та фахівців Гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України, професорсько-викладацького складу географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

В цьому році в рамках реалізації угоди про співробітництво між вищезазначеними установами в літній науковій експедиції реалізовано наступні завдання: ознайомлено учнів відділення з методикою польових гідрологічних досліджень, обробкою та інтерпретацією отриманих матеріалів, з гідрологічними характеристиками різних водних об'єктів (річка, водосховище, канал), з особливостями геоморфологічної, геологічної будови місцевості, мікрокліматичними особливостями басейну р. Рось, ландшафтною структурою даної місцевості, а також з екологічними проблемами водних об'єктів.

В результаті роботи в літній науковій експедиції учні відділення наук про Землю отримали практичні навички визначати швидкість течії за допомогою поплавків на дериваційному каналі, ознайомились з методами проведення гідрохімічного аналізу води з різних джерел, навчились вибирати необхідні статистичні дані за архівними матеріалами та будувати за цими даними графіки й діаграми, аналізувати їх.

Юні науковці ознайомились з роботою водоканалу та очисних споруд міста Богуслав та з особливостями видобутку гранітів на Богуславському гранітному кар’єрі та сферами використання гранітів.

Під час екскурсій на суконну фабрику школярі ознайомились з виробничим процесом на ній та готовою продукцією. Цікаво було учням дізнатись звідки поступає сировина на фабрику та куди постачають готові вироби.

На засіданні круглого столу учні доповідали про історію створення гідролого-гідрохімічного стаціонару, його діяльність сьогодні та геологічні, кліматичні, гідрологічні особливості басейну річки Рось. Природною зоною Богуславщини, її рослинним, тваринним світом, формами рельєфу. 

На екскурсії в музей історії Богуславщини та вулицями Богуслава учні ознайомились зі славною історією міста та його історичними постатями. В музеї історії Богуславщини учні відділення наук про Землю пізнали ази ткацтва на ткацькому верстаті.

У музеї Марка Вовчок юні науковці дізналися про нелегкий творчий і життєвий шлях видатної письменниці.

З виходами на поверхню  гранітів Українського  кристалічного щита учні ознайомились в урочищі Яма.

Значна частина учнів під час роботи в літній науковій експедиції визначилась з напрямом своїх подальших наукових досліджень.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.