Перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) на рівні повної загальної середньої освіти

Опис документів, що подаються здобувачем ліцензії для отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти

Опис документів, що подаються ліцензіатом для розширення провадження освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності на певному мрівні повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту відповідного рівня повної загальної середньої освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності)

Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту відповідного рівня повної загальної середньої освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності)

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні повноїзагальної середньої освіти, необхідне для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня повної загальної середньої освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності)

Інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) інформації та документів, передбачених Законами України “Про освіту” та “Про повну загальну середню освіту” (у разі розширення провадження освітньої діяльності)

 

Версiя для друку