Головна  →  Діяльність  →  Ліцензування освітньої діяльності

 Постанова КМУ № 828 від 8 серпня 2023

Лист-роз`яснення Державної регуляторної служби України від 08.11.2022 року №3999/20-22 щодо ліцензування освітньої діяльності в умовах воєнного стану

Щодо подання декларації про провадження господарської діяльності у період воєнного стану

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» встановлено, що у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання декларації про провадження господарської діяльності,  без отримання документів дозвільного характеру.

Декларація може бути подана за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта:

в електронній формі – через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема засобами мобільного додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія) (у разі подання декларації фізичною особою – підприємцем);

Посилання для подання декларації через Портал Діяhttps://diia.gov.ua/services/yedeklaraciya.

у паперовій формі – через центр надання адміністративних послуг з подальшою передачею дозвільним органам та суб’єктам надання публічних (електронних публічних) послуг засобами Порталу Дія. Після внесення інформації до Порталу Дія декларація повертається заявнику.

Відомості, які  суб’єктам господарювання необхідно зазначити в декларації:

  • Відомості про суб’єкта господарювання:

для юридичної особи – організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (за наявності), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи або його уповноваженого представника;

для фізичної особи – підприємця – прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), місце проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти.

  • Відомості про фактичну адресу (адреси) провадження господарської діяльності.
  • Назва виду господарської діяльності/частини виду господарської діяльності, який провадиться суб’єктом господарювання, або інформація щодо змін, які вносяться до дозвільного документа.
  • Назва дозвільного документа (назви дозвільних документів) на заміну якого (яких) подана декларація або до якого (яких) декларацією вносяться зміни.
  • Відмітка про те, що суб’єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отриманню документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого подана декларація, та зобов’язується їх виконувати.

Звертаємо увагу, що додатком 2 до Постанови визначено перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися  на підставі подання декларації в умовах воєнного стану.

Із джерел
Державна регуляторна служба України

 До уваги суб’єктів господарювання!

На період воєнного стану припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”.

Цією ж постановою Кабінету Міністрів  України, встановлено, що  протягом періоду воєнного стану дозволити здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) в окремих сферах, зокрема щодо запобігання неконтрольованому зростанню цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, виключно на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

Таким чином, до завершення дії воєнного стану в Україні  припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) в усіх сферах господарської діяльності, окрім вищезазначеної сфери.

Із джерел
Державна регуляторна служба України


До уваги ліцензіатів!

Відповідно до пункту 20 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 365) ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом, за певним рівнем освіти або у певній сфері освіти, або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

ШАНОВНІ ЛІЦЕНЗІАТИ! 

Інформуємо, що наказом Міністерства освіти і науки України від 06 липня 2021 року № 883/36507 затверджено нову форму звітності № 85-К «Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти за рік» та інструкцію щодо її заповнення. Документ за покликанням: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-21#Text

Звертаємо увагу, що форму звітності № 85-К щорічно до 28 лютого обов’язково заповнюють державною мовою та подають у електронному вигляді до інформаційної системи ДНУ «Інститут освітньої аналітики»:

  • юридичні особи,
  • відокремлені підрозділи юридичних осіб,
  • фізичні особи-підприємці,

основним видом діяльності яких є освітня діяльність у сфері дошкільної освіти (у тому числі заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, в яких є дошкільні підрозділи (філії), інші заклади освіти (професійно-технічної, вищої освіти, позашкільної освіти), в яких є дошкільні підрозділи та/або групи для дітей дошкільного віку).

З метою своєчасного подання звіту просимо зареєструватися порталі у вкладці «Підтримка» https://diso.gov.ua/support та подати Звіт форми № 85-К з використанням даних станом на 31 грудня 2021 року.

До уваги здобувачів ліцензії на провадження освітньої діяльності у сферах повної загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільної освіти

 

Нормативно-правові акти

 

 

Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг з ліцензування освітньої діяльності

 

Перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, повної загальної средньої освіти та позашкільної освіти

 

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Заява про звуження провадження освітньої діяльності у певному місці провадження освітньої діяльності

Заява про внесення змін до ліцензії на провадження освітньої діяльності  у зв’язку із зміною місця провадження

 

Контакти

Перелік ліцензій, виданих закладам освіти (суб’єктам господарювання)
на провадження освітньої діяльності 2016-2022 роки
 
 ПЕРЕЛІК поданих декларацій суб’єктами господарювання на провадження освітньої діяльності  у період воєнного стануПЕРЕЛІК
поданих декларацій суб’єктами господарювання
на провадження освітньої діяльності 
 у період воєнного стану
2023 рік

Перелік
рішень органу ліцензування
щодо видачі, переоформлення, розширення, анулювання, зупинення, відновлення ліцензій суб’єктам господарювання
на провадження освітньої діяльності
2023 рік

Перелік
рішень органу ліцензування
щодо видачі, переоформлення, розширення, анулювання, зупинення, відновлення ліцензій суб’єктам господарювання
на провадження освітньої діяльності
2023 рік

 

Перелік
рішень органу ліцензування
щодо видачі, переоформлення, розширення, анулювання, зупинення, відновлення ліцензій суб’єктам господарювання
на провадження освітньої діяльності
2024 рік


ПЕРЕЛІК
поданих декларацій суб’єктами господарювання
на провадження освітньої діяльності 
 у період воєнного стану
2024 рік


 

Версiя для друку