Головна  →  Зв'язки з громадськістю  →  Публічна інформація

09.05.2011 року набрав чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації». 

Київська міська державна адміністрація, відповідно до ст.13 вищезазначеного Закону, є розпорядником інформації. 

В апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) створено управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації, на яке покладено обов’язок реалізовувати право запитувачів інформації на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Київської міської державної адміністрації. 

Відповідно до ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі, але він має містити: 

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону; 

2) опис інформації, якщо подано запит на отримання інформації про вид, назву, реквізити чи зміст документу; 

3) підпис і дату (письмовий запит).

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Подати інформаційний запит:

В усній формі (тел.): (044) 279-02-73, (044) 279-13-51

У письмовій формі (факс): (044) 279-02-73, (044) 279-13-51

Поштою: 01024 м. Київ, бульвар Т.Г. Шевченка, 3, Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (на конверті бажано вказати «Інформаційний запит» або «Публічна інформація»)

Електрона адреса: [email protected]

Форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді (завантажити зразок у форматі .doc)

 Порядок складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація):

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) в усній чи письмовій формі, під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном (усно).

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

    • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
    • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
    • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Депратамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Версiя для друку