Головна  →  Діяльність  →  Профілактика порушень
№01-021/1240
від 08.07.2015
Про діяльність спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів
№063-1308
від 27.02.2015
 Про типові порушення вимог чинного законодавства у навчальних закладах м. Києва, виявлені під час розгляду звернень громадян
№063-1118
від 23.02.2015
Про залучення учнів та педагогів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою  

Перелік
порушень, виявлених під час розгляду звернень громадян
Державною інспекцією навчальних закладів України та Департаментом освіти і науки, молоді та спорту 
у 2014-2015 навчальному році

Назва закладуОсновні порушенняЗаходи
Управління освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Не приведено до чинних вимог Положення про районні управління освіти.

Мають місце порушення в частині обліку дітей дошкільного віку з метою визначення потреби у розвитку мережі навчальних закладів. Не забезпечено виконання вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646.

Несвоєчасно проводяться тендерні торги.

Не забезпечено виконання вимог розділу ІV пункту 1 Типового Положення про комітет з конкурсних торгів, затвердженого наказом Мінекономіки України від 26.07.2010 № 916 у частині проходження курсів навчання членами комітету у сфері державних закупівель та  отримання відповідних сертифікатів.

Не направлено повторні листи до органів виконавчої влади та самоврядування щодо повернення приміщень ДНЗ для відновлення їх діяльності за призначенням. Недостатньо вжито належних заходів  щодо розширення потужностей діючих дитячих садків.

Не розпочато роботу щодо розробки районних програм розвитку освіти на 2016-2020 роки з аналізом за попередній період.

Не забезпечено виконання вимог, визначених статтею 6 Закону України «Про охорону дитинства», статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»  (зі змінами).

Не  приведено типи навчальних закладів до вимог статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту» (наявність класів, що не відповідають заявленому статусу закладів).

Має місце у загальноосвітніх навчальних закладах конкурсне приймання дітей  до класів початкової школи, а також у гімназіях та ліцеях при відсутності розпорядчих документів, що підтверджують статус початкової та основної школи, що входять до структури ліцею (гімназії), як спеціалізованих навчальних закладів.

Не вжито заходів щодо створення належних умов для осіб з обмеженими фізичнимиможливостями,  забезпечення доступності  осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату, пандусами.

Недостатньо вжито заходів щодо виконання вимог підпункту 5 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального  забезпечення дітей-сиріт і  дітей,         позбавлених  батьківського піклування».

Статути навчальних закладів не відповідають вимогам чинного законодавства.

Посадовими особами управління освіти допущено  завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт.

 Не проаналізовано  документацію  щодо підготовки навчальних закладів до роботи в  2014/2015 н. р. та осінньо-зимовий період (акти, технічні паспорти тощо) та не підготовлено інформацію про наявність проблем у навчальних закладах,  відображених в актах санітарно-епідеміологічної служби та приписах служби з надзвичайних ситуацій.

Не забезпечено виконання вимог пункту 4 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222. Не проведено роботу з керівниками навчальних закладів щодо оформлення відповідно документації, бухгалтерського обліку та звітування про використання благодійної допомоги у грошовій формі перед батьківською громадськістю і не розміщено дану інформацію на сайтах навчальних закладів.

Не дотримуються вимоги законодавства щодо організації на належному рівні навчально-виховного процесу для вихованців ДНЗ, яким надаються додаткові платні освітні послуги, мають місце випадки перевантаження дітей ДНЗ навчальними заняттями (з урахуванням додаткових освітніх послуг), проведення платних послуг у першу половину дня.

 Не забезпечено чіткий облік орендованих приміщень та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань оренди.

Послаблено контроль за виконанням вимог щодо ліцензійного обсягу суб’єктами господарювання.

Документи щодо передачи в оренду об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальної громади і перебувають в управлінні міської ради не відповідають статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування».

Є випадки навчання дітей за програмами, що відсутні у Переліку навчальних видань, рекомендованих МОН України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 н. р. (лист МОН від 27.06.2014 № 1/9-341).

Не вжито заходів щодо оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких розміщені дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 17.10.2012 № 802-р щодо проведення у 2012 – 2013 роках землевпорядних робіт.

Не приведено у відповідність призначення на посади завідувачів районних ПМПК згідно з додатком 2 Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 07.07.2004 № 569/38 та рекомендаціями листа Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013    № 1/9-539 «Організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами».

Допущено порушення вимог чинного законодавства під час призначення фахівців РУО, РНМЦ та керівників навчальних закладів.

Ведення ділової документації не відповідає вимогам Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі – Типова інструкція), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р.        № 1242.

Не забезпечено виконання вимог листа Міністерства праці та соціальної політики України від 19.10.2005 № 09-487 «Про реєстрацію наказів щодо особового складу» та наказу Міністерства юстиції України   від 12.04.2012 № 578/5 (набув чинності 01.01.2013).

Порушено вимоги Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58, та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, щодо приймання, видачі, зберігання та обліку трудових книжок (відсутність трудових книжок окремих осіб, яким нараховується заробітна плата, записів у трудових книжках, відсутність записів у Журналі обліку трудових книжок),

Мають місце порушення вимог організації роботи атестаційної комісії ІІ рівня.

Відсутні критерії для визначення розміру премій працівників навчальних закладів, відповідно до Колективного договору управління освіти з районною організацією профспілки працівників освіти.

Відсутні положення про РНМЦ та  про структурні підрозділи РУО,  функціональні обов’язки  його працівників відповідно до вимог чинного законодавства.

Не забезпечено виконання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,  в організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

Не приведено до чинних вимог відповідну документацію щодо роботи колегій РУО (плани, затвердження складу колегій, протоколи, довідкові та узагальнюючі матеріали, обґрунтування щодо перенесення колегій на інші терміни тощо).

Відсутній  перспективний план на 5 років щодо проведення інспектувань навчальних закладів у міжатестаційний період з  урахуванням Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю).

 Не забезпечено складання навчальними закладами планів заходів щодо усунення виявлених під час інспектувань порушень та недоліків у роботі.

Не забезпечено оформлення узагальнюючих матеріалів, які складалися за результатами перевірок навчальних закладів. Так, у більшості довідок та актів відсутні належний аналіз роботи навчальних закладів, динаміка їхнього розвитку, порівняння з показниками діяльності подібних закладів району, міста, країни.

Департаментом  взято на контроль ці та інші питання роботи управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій.

Проведено нараду з начальниками районних управлінь освіти.

Печерським управлінням освіти розроблено заходи на усунення виявлених недоліків та порушень

 

Гімназія        № 107 «Введенська» Подільського району

1. Порушення вимог листа Міністерства освіти і науки України від  28.11.2008            № 1/9-770 «Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів» та п. п. 73, 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

 2. Порушення вимог Державного стандарту початкової загальної освіти з предмету «Фізична культура», затвердженого постановою КМУ від 20.04.2011 № 462.

 3. Порушення вимог Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 06.05.2001 № 433, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.11.2011   № 2144 та Положення про ДЮСШ, затверджене  постановою  КМУ від 05.11.2008) в частині надання  в безоплатне використання спортивний зал та приміщення школи приватному ДЮСШ «Феєрія».

 4. Порушення вимог Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 № 1093/6284 (зі змінами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013  № 1365, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10. 2013  № 1809/24341).

 5. Порушення вимог ст. 9 Закону України «Про загальну середню світу» (в частині невідповідності гімназії типу навчальних закладів).

Директору, заступнику директора з навчально-виховної роботи, вчителю 4-Б класу  оголошено догани (наказ ДОНМС від 21.11.2014                  № 1068к, накази Подільського районного управління освіти від 17.12 2014  № 287 та від 13.01.2015 № 3-к, від 09.02.2015 № 13) . Після двох доган вчитель звільнилася.

Вчителі, які не здійснювали заміну, а отримували гроші, повернули їх до бюджету.

Після остаточних розрахунків за оренду приватну ДЮСШ «Феєрія» зобов’язано внести гроші в касу районного управління освіти.

ДОНМС направлено лист до прокуратури міста Києва з пропозицією перевірити начальний заклад і дати правову оцінку діям директора гімназії (лист від 02.03.2015 № 063-1363).

Розроблено заходи на усунення виявлених недоліків та порушень


 

Гімназія східних мов № 1 Святошинського району

1. Порушення вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених  Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63

2. Порушення  вимог Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти України та ГУДПО МВС України від 30.09.1998 № 348/70, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 №800/3240.

3.Порушення вимог Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»     (ч. 6 ст. 95).

4. Порушення вимог ст. 9 Закону України «Про загальну середню світу» (в частині невідповідності гімназії типу навчальних закладів).

Директору гімназії східних мов № 1 оголошено догану (наказ ДОНМС від 17.03.2015 № 159к).

Вчителя з фізичної культури та «Захисту Вітчизни» притягнуто до дисциплінарної відповідальності  (наказ Святошинського РУО від 24.02.2015 № 148-к).

Медичній сестрі оголошено догану (наказ гімназії від 12.02.2015 № 34).

Розроблено заходи на усунення виявлених недоліків та порушень


 

Ліцей № 38 імені

В. Молчанова

1.Порушення п. 98 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 № 778 (педагогічною радою не розглядалися питання щодо нових Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, розподілу годин варіативної складової робочого навчального плану на 2013-2014 навчальний рік,  обліку занять з курсів за вибором, факультативів, індивідуальних та групових занять).

Порушення вимог Державного стандарту початкової загальної освіти з предмету «Фізична культура», затвердженого постановою КМУ від 20.04.2011 № 462.

У розкладі уроків 1-А, 2-А, 2-Б класів передбачено на другому, третьому та четвертому уроках додаткові платні послуги клубу «Step by Step» (платна танцювальна студія «Румберос» для дітей початкової школи).

Порушення вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених  Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 ( в частині перевантаження учнів початкової ланки).

Порушення вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів (наказ МОНУ від 23.06.2000 № 240), що негативно позначається на загальній системі документообігу у навчальному закладі та достовірності даних у державних статистичних звітах.

Порушення статей 24, 25 Закону України «Про загальну середню освіту» в частині розподілу педагогічного навантаження та контролю за наявністю педагогічної освіти у вчителя.

Недотримання вимог  Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 №1205, що призвело до необґрунтованої витрати бюджетних коштів на утримання  посад гардеробників.

Порушення вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58, та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, щодо приймання, видачі, зберігання та обліку трудових книжок (відсутність трудових книжок окремих осіб, яким нараховується заробітна плата, записів у трудових книжках, відсутність записів у Журналі обліку трудових книжок), що  призводить до недотримання законодавства про працю, неналежної трудової дисципліни працівників та можливості фінансових зловживань в частині оплати праці неіснуючим особам.

Директору ліцею оголошено догану (наказ  ДОНМС від 01.07.2014 №  572  к).

Трудовий договір з директором ліцею № 38 імені В.Молчанова розірвано достроково за поданням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.12.2014 № 109/01/33-8821 (наказ ДОНМС від 25.12.2014 № 1168к).

Розроблено заходи на усунення виявлених недоліків та порушень


 

Дитячий оздоровчо-екологічний центр Оболонського району

Порушення вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010    № 930, що призвело до виплати заробітної плати окремим педагогічним працівникам у завищених розмірах.

Порушення вимог щодо оформлення трудових книжок.

Порушення вимог щодо Статуту позашкільного навчального закладу (прийом дітей віком від 3 до 5 років у групи раннього розвитку).

Порушення порядку затвердження навчальних програм з позашкільної освіти.

Мають місце порушення вимог в оформленні журналів планування та обліку гурткової роботи.

Стан організації ведення ділової документації в ДОЕЦ не відповідає вимогам Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 947.

Не забезпечено контроль за роботою керівників гуртків, мали місце факти непроведення занять гуртків окремими педагогічними працівниками.

У закладі відсутній веб-сайт та немає особистої веб-сторінки на сайті РУО.

Директору ДОЕЦ оголошено догани (наказ ДОНМС від 11.11.2013  № 1095-к та від 14.04.2014 № 233-к).

Директор звільнилася (наказ Оболонського РУО від 24.03.2015 № 148к).

Розроблено заходи на усунення виявлених недоліків та порушень


 

Ліцей № 157

Директор ліцею № 157 був засновником організації «Благодійний Фонд «Ліцеум», що є порушенням пункту 1 статті 12 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Директору оголошено догану (наказ ДОНМС від 10.11.2014 № 1038).

Директор

вийшов зі складу учасників Благодійної організації «Благодійний Фонд «Ліцеум» (заява загальним зборам учасників Благодійної організації від 07.11.2014).

 

 НВК № 30 «ЕкоНад»Директор НВК № 30 «ЕкоНад»  був засновником організації «Благодійний Фонду, що є порушенням пункту 1 статті 12 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

 Директору       та заступнику директора з навчально-виховної роботи оголошено догани (накази ДОНМС від 31.03.2014      № 201-к та Дніпровського РУО від 27.03.2014 № 301-к).

Директор вийшов зі складу учасників Благодійної організації.

Звернення стосовно порушень чинного законодавства в діяльності благодійного фонду, що співпрацює з НВК № 30 «ЕкоНад», за належністю направлено до Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві та Дніпровського РУ ГУ МВС України в місті Києві (лист Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 29.12.2014   № 063-8064).

 

 Дошкільний навчальний заклад № 9 Деснянського району Під час організації навчально-виховного процесу не враховуються вікові та фізичні особливості вихованців. Грубо порушуються вимоги до оптимального навантаження дітей дошкільного віку у зв’язку зі збільшенням часу на їх організовану навчальну діяльність.

Не дотримується режим дня та графіки харчування вихованців. Види активності дошкільнят упродовж дня розподілено нерівномірно, зменшено час перебування дітей на свіжому повітрі.

Не визначено освітні програми для організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 н.р., у зв’язку з чим здійснений розподіл занять для дітей є необґрунтованим.

До педагогічної роботи залучено працівників, які не мають відповідної фахової освіти (10 – 23 % вихователів).

Усупереч вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» (далі – Постанова № 1222) бухгалтерський облік благодійних внесків не здійснюється. У дитячому садку встановлено фіксовану щомісячну сплату батьками готівкою «благодійних внесків», до збору яких залучаються працівники навчального закладу (протокол засідання батьківського комітету ДНЗ № 9 від 16.09.2014 № 1).

Переважна більшість вищезазначених та інших порушень вимог законодавства  пов’язані з організацією додаткових освітніх послуг, що надаються вихованцям Навчально-виховним закладом освіти «Школа-ліцей «Обдаровання» Київської Академії наук     (директор – Балдін О. Є.).

У додатку до ліцензії НВЗО «Обдаровання» (серія АБ № 124405 та серія АГ №576683) здійснення освітньої діяльності у ДНЗ № 9 за адресою: м. Київ, проспект Маяковського 89–А не передбачено.

Усупереч чинному законодавству здійснюється комплектація так званих «ліцейних» дитячих груп.  Вартість навчання в таких групах складає 7 тис.650 грн. за навчальний рік.

Додаткові освітні платні послуги надаються замість або в рамках занять Державної базової програми (у першу та другу половини дня), що є порушенням вимог абзацу 3 частини 1 статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту» (далі – Закон), та пункту 26 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами).

У цілому протягом дня проводяться по 5 - 7 занять для вихованців, що призводить до їх перевантаження і є грубим порушенням вимог частина 4 статті 23 Закону. Так, у середній групі № 9 проводяться 24 заняття на тиждень (при нормі - 12), у молодшій групі № 4 - 22 (11).

Додаткові освітні послуги надаються за застарілими авторськими програмами (1999-2007 років), не затвердженими в установленому порядку

Під час зарахування дітей до так званих «ліцейних груп» їх батьків зобов’язують придбати навчально-методичні комплекти видавництва Великої Британії (Longman, Oxford, University Press) для навчання дітей англійській мові, що відсутні у Переліку навчальних видань, рекомендованих МОН України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році (лист МОН від 27.06.2014 № 1/9-341). Водночас належний контроль за  наданням освітніх послуг із використанням цих комплектів не здійснюється.

Додаткові платні освітні послуги надаються шістьма штатними працівниками ДНЗ № 9, але не безпосередньо, як працівниками цього дитячого садка, а через НВЗО «Обдаровання». Зокрема, завідуюча ДНЗ № 9 Зуб М. М. працює у НВЗО «Обдаровання» педагогом-організатором; психолог Бондарчук А. С. – психологом - консультантом,  діловод Бабик Т. В. – «менеджером по вокалу».

Згідно з тристороннім Контрактом між ДНЗ № 9, батьками та НВЗО «Обдаровання» батьків зобов’язано в кінці навчального року сплачувати внесок у розмірі 25% від загальної плати за кожний літній місяць (на ремонт групових кімнат, інвентарю, придбання підручників та навчальних посібників, а також надавати спонсорську допомогу як ДНЗ № 9, так і НВЗО «Обдаровання»). Контроль за використанням спонсорської допомоги покладено на педагогічну раду, що є  порушенням пункту 4 Постанови           № 1222, вимог листів МОН «Щодо благодійних внесків» від 09.04.2012      № 1/9-272 та               від 05.09.2013       № 1/9-608.

Оплата за надані додаткові освітні послуги здійснюється на різні розрахункові рахунки. Зокрема, в Угоді № 152 «Про співробітництво по проведенню поглиблених занять у дитячому навчальному закладі № 9»             від 01.10.2010 р. зазначено для оплати послуг один розрахунковий рахунок, а в Контрактах – інші. Крім того в офіційних документах НВЗО «Обдаровання» зазначаються різні його юридичні адреси.

Завідуючою ДНЗ пропонується батькам вносити благодійні внески і на рахунок Благодійної організації «Фонд сприяння розвитку науки, освіти та культури «Обдаровання». Установчі документи та звітність зазначеної організації у ДНЗ № 9 відсутні.

Згідно з Договором № 9/1 від 01.09.2010 року «Про передачу майна комунальної власності територіальної громади Деснянського району м. Києва в оренду» НВЗО «Обдаровання» надано в погодинну оренду приміщення          ДНЗ № 9, загальною площею 142,90 кв.м. на І поверсі у другу половину дня      (7 год. 30 хв.). Проте, додаткові заняття проводяться у першу та другу половину дня, у приміщеннях, не зазначених у договорі оренди та групових осередках, де перебувають діти на І, ІІ та ІІІ поверхах. Графіки роботи та акти передачі орендованих приміщень відсутні.

Мають місце факти інших порушень вимог нормативно-правових актів, зокрема, щодо планування роботи дошкільного навчального закладу, ведення ділової документації.

Виявлено неправомірні накази завідуючої, зокрема, «щодо зобов’язання батьків перераховувати кошти на поточний рахунок або сплачувати їх бухгалтеру в день оплати за навчально-виховні послуги». У окремих наказах з основної діяльності містяться посилання на акти законодавства, що втратили чинність.

 Належний внутрішній контроль у навчальному закладі відсутній.

Надісланий до Державної інспекції навчальних закладів України План заходів розроблений не органом управління освітою, а завідувачем             ДНЗ № 9 з перевищенням повноважень. В   окремих пунктах Плану заходів відповідальність за усунення окремих виявлених порушень покладається на Управління освіти, що є додатковим свідченням низького рівня управлінської культури та необізнаності з вимогами законодавства в сфері дошкільної освіти.

Матеріали перевірки та План заходів ДНЗ № 9 вказують також на недостатній контроль Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за діяльністю дошкільних навчальних закладів, що є невиконанням вимог частини другої статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту».
 Видано наказ ДОНМС від 10.03.2015 145

«Про попередження порушень законодавства в організації діяльності ДНЗ та їх взаємодії з суб’єктами господарської діяльності при наданні додаткових освітніх послуг».

 Пунктом  5 директору ДНЗ № 9 оголошено догану.

 Проведено наради з начальниками районних управлінь освіти.

 У Святошинському та Оболонському районах проведено семінари з питань взаємодії ДНЗ з суб’єктами господарської діяльності при наданні додаткових освітніх послуг.

 Розроблено заходи на усунення виявлених недоліків та порушень

Версiя для друку