Головна  →  Новини  →  16 січня 2020

Стань провідником змін, здобудь педагогічну освіту!

Стань провідником змін, здобудь педагогічну освіту!

Київський університет імені Бориса Грінченка запрошує на навчання за освітньо-професійною програмою "Педагогіка середньої освіти".

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку вчителів для закладів загальної середньої освіти за зазначеними навчальними предметами на базі набутої раніше фахівцем вищої освіти з непедагогічних спеціальностей.

 Випускники програми отримають диплом про вищу освіту, освітній ступінь «Магістр» з освітніх, педагогічних наук; професійну кваліфікацію «Вчитель (із зазначенням предмету)».

Про програму:

Надання освітніх послуг на рівні стандарту вищої освіти у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. (Сертифікат про акредитацію освітньої програми УК № 11007589 (08.01.2019).

Термін та форма навчання – 1 рік 4 місяці; заочна форма навчання.

Вартість навчання – 24120 грн. (1-й рік 17230 грн., 2-й рік 6890 грн).

Працевлаштування – заклади загальної середньої освіти.

Продовження освіти – підготовка за освітньо-науковою програмою доктора філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Особливості освітнього процесу:

Можливість поєднання професійної діяльності та навчання.

Реалізація принципу «перевернутого навчання».

Комплексна особистісно-професійна підготовка фахівця (практичний інтенсив + методична підтримка та консультації з навчального предмету).

Пролонгований навчально-педагогічний супровід професійної діяльності магістранта/вчителя та наскрізна педагогічна практика.

Застосування інноваційних технологій (case-study,  cooperative learning, mobile learning, blended learning, flipped classroom ).

Використання оптимальних організаційних форм: дистанційне навчання (distance learning) + аудиторне (лекції, семінари, тренінги, практичні, самостійна робота) + позааудиторне (індивідуальний методичний супровід, наставництво, консультації).

Інтеграція та диференціація в оцінці програмних результатів навчання.

Магістерська робота у формі проекту (розроблення теоретичних і практичних аспектів викладання обраного предмету).

Виклики на сесію – 2 рази на семестр.

 Як вступити?

1. Підтвердити знання з відповідного навчального предмету (сертифікат ЗНО з обраного навчального предмета).

2. Подати документи до Приймальної комісії Університету у період з 10 по 23 липня 2020 р.

3. Скласти вступні іспити: іноземна мова та фахове випробування (фахові випробування з 24 по 30 липня).

 Де знайти додаткову інформацію про програму:

1. На порталі Київського університету імені Бориса Грінченка (рубрика «Вступникам»)

2. На сторінці Педагогічного інституту.

3. На сторінці Кафедри теорії та історії педагогіки.

 Контакти для довідок:

(044) 295-34-73   ktip.pi@kubg.edu.ua

м.Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2, каб. 307

Хоружа Людмила Леонідівна

Перейти до спискуВерсiя для друку